També disponible en: Castellano

Victoria Cirlot naix a Barcelona en 1955. En l’actualitat és catedràtica de filologia romànica en la Facultat d’Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, i Directora del Doctorat en aquesta Universitat. S’ha dedicat a l’estudi de l’Edat mitjana: cultura cavalleresca i mística. Va realitzar diverses traduccions de novel·les artúriques dels segles XII i XIII del francés antic, com per exemple Perlesvaus o El alto libro del Grial (publicat en Siruela amb diverses reedicions) i també de lírica trovadoresca (Jaufré Rudel, El amor de Ionh, Columna, Barcelona 1998). Entre els seus llibres dedicats a la novel·la artúrica destaca Figuras del destino. Mitos y símbolos de la Europa medieval, Siruela, Madrid 2005. En l’àmbit de la mística medieval s’ha ocupat de Hildegard von Bingen (Vida y visiones de Hildegard von Bingen, Siruela, Madrid 1997-2006), així com d’altres escriptores místiques (La mirada interior. Escritoras místicas y visionarias de la Edad Media, Siruela, Madrid 2008, en col·laboració). Ha treballat sobre el fenomen visionari en estudis comparatius de l’Edat mitjana i segle XX : Hildegard von Bingen y la tradición visionaria de Occidentet, Herder, Barcelona 2005, i en La visión abierta. El mito del Grial y el surrealismo, Siruela, Madrid 2010). És directora de la col·lecció El Árbol del Paraiso de l’editorial Siruela. També s’ha ocupat de l’edició de l’obra del seu pare, el poeta i autor del Diccionario de símbolos, Juan Eduardo Cirlot.