També disponible en: Castellano

Una teoría de la democracia compleja: Gobernar en el s. XXI, de Daniel Innerarity
Galaxia Gutenberg, 2020. #BibliotecaAvivament

La principal amenaça de la democràcia no és la violència ni la corrupció o la ineficiència, sinó la simplicitat. Des del punt de vista de la teoria de la democràcia, aquest llibre ofereix una actualització dels nostres conceptes polítics, que van ser pensats en una època de relativa simplicitat social i política. Aquest dèficit teòric es correspon amb una pràctica política que simplifica i empobreix les nostres democràcies. Els nostres sistemes polítics no estan sent capaços de gestionar la creixent complexitat del món i són impotents davant els qui ofereixen una simplificació tranquil·litzadora.

La principal amenaça de la democràcia no és la violència ni la corrupció o la ineficiència, sinó la simplicitat. Des del punt de vista de la teoria de la democràcia, aquest llibre ofereix una actualització dels nostres conceptes polítics, que van ser pensats en una època de relativa simplicitat social i política. Aquest dèficit teòric es correspon amb una pràctica política que simplifica i empobreix les nostres democràcies. Els nostres sistemes polítics no estan sent capaços de gestionar la creixent complexitat del món i són impotents davant els qui ofereixen una simplificació tranquil·litzadora.

La política, que opera actualment en entorns d’elevada complexitat, no ha trobat encara la seua teoria democràtica. Ja no ha d’enfrontar-se als problemes del segle XIX o del XX, sinó als del XXI. Si la democràcia ha efectuat el trànsit de la polis a l’Estat nacional, de la democràcia directa a la representativa, no hi ha raons per a suposar que no puga fer front a nous desafiaments, sempre que se li dote d’una arquitectura política adequada. Aquest llibre es dirigeix als qui no creuen en les respostes simples, però tampoc volen desesperar davant la complexitat dels problemes. En ell es formula una teoria de la democràcia i del govern per al segle XXI des del pressupost que la més prometedora renovació de les nostres democràcies serà el resultat de fer-les més complexes.