També disponible en: Castellano

Santiago Beruete compagina la seua activitat docent i investigadora amb la creació literària. És autor de poemaris (El animal de dos espaldas, Visión del último invitado), llibres de relats (Los furores inútiles, Escribas) i novel·les (Sin decir adiós, Para no morir). Viu i treballa a Eivissa, on ha creat nombrosos horts i jardins privats. Porta més de deu anys estudiant les subtils connexions entre la teoria de la utopia i els estils jardiners, i analitzant la manera com els vergers han constituït des de l’antiguitat una metàfora visible de la beatitud i un valuós document dels somnis de perfecció social. Es l’autor de Jardinosofía, una historia filosófica de los jardines i de Verdolatría, la naturaleza nos enseña a ser humanos tots-dos publicades en Turner Libros.