També disponible en: Castellano


Les lliçons dels clàssics
Presentació del llibre Vidas de Nietzsche (Alianza Editorial, 2018), de Miguel Morey (Alianza Editorial)
Divendres, 7 de juny de 2019 a les 19 h.
Llibreria Ramon Llull

Crescut a partir de la llavor de Friedrich Nietzsche, una biografía (Archipiélago, 1990), les opcions bàsiques de la qual manté, Vidas de Nietzsche es beneficia de la major contextualització que ha possibilitat a Miguel Morey el nou material del filòsof traduït al llarg dels últims trenta anys. Així, en aquest llibre polièdric elaborat a partir d’estampes heterogènies que s’articulen entorn de fites ben plenes de la seua existència, es dóna a conéixer la vida de l’escriptor Nietzsche amb l’eventual pretensió de servir d’introducció a la seua lectura i d’exposar el seu pensament  mai d’explicar-lo, apostant, a més, per una radicalització de la seua figura inactual, és a dir, protegit de les nombroses interpretacions, lectures i recepcions que va sofrir amb posterioritat a 1930.