També disponible en: Castellano

 

Ana de Miguel
Neoliberalismo sexual. El mito de la libre elección
Cátedra, 2015

Nota de l’autora:

La ideologia neoliberal té l’objectiu de convertir la vida en mercaderia, inclús als sers humans. En eixe sentit, la conversió dels cossos de les dones en mercaderia és el mig més eficaç per a difondre i reforçar la ideologia neoliberal. La poderosa indústria del sexe patriarcal avança recolzant-se en dos idees complementàries. D’una banda, en la teoria de la lliure elecció: ara que les dones “ya són lliures”, “ya tenen igualdat”, ja poden “triar”, viure del seu cos, o de trossos del seu cos. D’altra banda, i per a contrarestar qualsevol crítica, esta tesi s’embolica en certa retòrica transgressora i postmoderna: tota relació és acceptable si hi ha “sexe consentit” pel mig.

Este llibre defén que ni hi ha llibertat ni hi ha igualtat. Hi ha noves formes de reproducció de la desigualtat, una volta acrítica als valors més rancis del rosa i el blau. No anem a resignar-nos davant de la conversió del ser humà en mercaderia, veuen amb nosaltres!

Índex del llibre

Ressenya