També disponible en: Castellano

Necesario pero imposible
Javier Gomá
Taurus, 2013

En continuïtat amb Aquiles en el gineceo, que estudia com ser individual en aquest món, Necessari però impossible reflexiona sobre la possibilitat de continuar sent-ho fóra d’ell. Recupera així la qüestió de l’esperança en una supervivència personal, abandonada per la filosofia des de Kant. Amb l’objectiu de «civilitzar l’infinit», aquest llibre estableix les condicions sota les quals seria raonable per a un jo modern -dotat de dignitat infinita però abocat a la indignitat de la mort- pensar en aqueixa continuïtat post *mórtem de l’humà, que no seria mai una immortalitat de l’ànima sinó una mortalitat prorrogada. Recorre al precedent canònic d’aquesta hipòtesi, el profeta de Galilea mort i ressuscitat segons els seus seguidors i a qui aquests van recordar com un model d’exemplaritat perfecta.

Cadascun dels títols de la «Tetralogía de la ejemplaridad» és autònom i de lectura independent i al mateix temps els quatre formen part d’un pla unitari entorn de la idea d’exemplaritat: la seua història i la seua teoria general (Imitación y experiencia), la seua formació subjectiva (Aquiles en el gineceo), la seua aplicació a l’esfera política (Ejemplaridad pública) i la seua relació amb l’esperança (Necesario pero imposible). Aquesta edició culmina un pla literari-filosòfic molt antic i llargament cultivat per l’autor.