També disponible en: Castellano

El Museu Valencià de la Il·lustració i de la ModernitatMuVIM és un museu de titularitat pública inaugurat el juliol de l’any 2001. Forma part de l’Àrea de Cultura de la Diputació de València, la corporació que l’impulsà i construí, i que manté les exposicions i la resta d’activitats. El MuVIM es presenta com un «museu de les idees», i la seua estructura no correspon a un model museístic tradicional on s’exhibeix una col·lecció d’objectes. El museu compta amb una exposició referencial, «L’aventura del pensament», estructurada al voltant d’una sèrie de projeccions, ambientacions i escenografia que expliquen l’articulació de la cultura moderna a Occident, i més especialment, la Il·lustració.

A més a més, el MuVIM, en coherència amb les tendències més actuals de la museologia, es defineix també com a «museu de societat», una orientació que li permet abordar els problemes, avanços, fracassos, arts, tècniques, ideologies o cultures del món contemporani, tant en les dimensions locals com en la global. El museu està emplaçat en una construcció del barri de Sant Francesc, sobre el mateix solar on es trobava l’Hospital dels Pobres Innocents de València, del qual només queda la part central (hui biblioteca municipal), mentre que les restes arqueològiques del complex hospitalari s’escampen pels jardins que es troben davant mateix del museu.