També disponible en: Castellano

Conversa La resistència íntima
Una conversació entre Vicente Sanfélix (Universitat de València) i Josep Maria Esquirol (Universitat de Barcelona)
Dissabte, 8 de juny de 2019 a les 20 h.

Sanfélix i Esquirol s’entretindran parlant en públic sobre La resistència íntima. Assaig d’una filosofia de la proximitat (Quaderns Crema, 2015; Premi Ciutat de Barcelona d’assaig, 2015, i Premi Nacional d’assaig, 2016). El llibre d’Esquirol és una reflexió atenta i profunda sobre la condició humana. L’autor ens mostra com la vertadera cura d’un mateix ofereix escalfor als que són a la vora, protegint-los i fent-los de guia en el camí. «Hem de considerar resistència íntima com el nom d’una experiència, pròpia de la comarca de la proximitat; comarca que no és visita d’un dia, sinó estança habitual. Avui, romandre en aquesta comarca no és planer. La proximitat no es mesura en metres, ni en centímetres. El seu oposat no és la llunyania, ans més aviat la monocromia ubiqua del món tecnificat. Hem vist com la quotidianitat i el gest de la casa són modalitats importantíssimes de l’experiència de la proximitat.»