També disponible en: Castellano

Una filosofía de la cultura. Ensayos sobre racionalidad, arte y política, de Julián Marrades
Pre-Textos. 2018. #BibliotecaAvivament

Julián Marrades Millet acaba de jubilar-se com a catedràtic de Filosofia de la Universitat de València, en el departament de la qual de Metafísica i Teoria del Coneixement ha desenvolupat la seua trajectòria docent i investigadora. El present volum reuneix un conjunt d’assajos escrits i –en la seua majoria– publicats durant quasi trenta anys, que reflecteixen la diversitat de les seues inquietuds filosòfiques i l’estil sobri amb què ha intentat donar-los forma. La varietat de temes i autors abordats podria fer témer que el llibre manque d’una perspectiva unitària. Però cal tranquil·litzar al lector referent a això. Els problemes ací tractats tenen una arrel comuna que és, en última instància, el gir en la comprensió de la realitat i de l’home que va suposar la irrupció de la modernitat, alguns dels fruits enverinats de la qual van anar a collir-se en el passat segle –i continuen collint-se hui– en la forma de totalitarisme, de mercantilització de l’art i del treball i, en definitiva, de la uniformització i empobriment profund de l’existència humana que s’amaga per darrere de la ingent diversitat de productes de consum que s’exhibeixen en l’aparador de la nostra opulenta societat global. El que se sotmet a crítica és l’imperi d’una concepció algorítmica, burocràtica i instrumental de la racionalitat. Però convé també advertir que la crítica de Julián Marrades a la raó moderna no té el caràcter d’una esmena a la totalitat. En aquest llibre no s’aposta per cap forma d’irracionalisme, ni es defensa que només un Déu pot salvar-nos. Si s’aposta per alguna cosa és més aviat per una raó de la fragilitat de la qual s’és ben conscient; però també, per això mateix, de la seua potencialitat, perquè és de l’experiència dolorosa del seu propi fracàs i de la seua limitació d’on pot esperar-se justament la seua ampliació.