També disponible en: Castellano

La sociología del cuerpo, de David Le Breton
Ediciones Siruela, 2018 

El reconegut sociòleg David Le Breton presenta en aquest volum una útil i precisa genealogia de les teories que s’han ocupat del cos, on recorre tots els corrents sociològics, filosòfiques i antropològiques que històricament han abordat les lògiques socials i culturals del cos, els imaginaris entorn d’ell, i el control polític de la corporeïtat.

L’existència és, en primer terme, corporal. El camp d’estudi de la sociologia del cos és la corporeïtat humana com a fenomen social i cultural, matèria de símbol i objecte de representacions i dels imaginaris. Les accions que tixen la trama de la vida quotidiana, des de les més banals i inadvertides fins les quals es produeixen en l’escena pública, impliquen la intervenció de la corporeïtat.

El cos, modelat pel context social i cultural en el qual se submergeix l’actor, és aqueix vector semàntic per mitjà del qual es construeix l’evidència de la relació amb el món. Comprén les activitats perceptives, però també l’expressió dels sentiments, les convencions dels ritus d’interacció, gestuals i mímics, la posada en escena de l’aparença, els jocs subtils de la seducció, les tècniques corporals, l’entrenament físic, la relació amb el sofriment i el dolor.