També disponible en: Castellano

L’Institut Valencià d’Art Modern, IVAM, naix el 1986 amb l’aprovació de la seua llei de creació com a entitat de dret públic per les Corts Valencianes. Té com a objectiu la coneixença, tutela, incentivació i difusió de l’art modern i contemporani. El seu programa d’activitats inclou l’exhibició de la seua col·lecció artística, l’organització d’exposicions temporals i l’edició de catàlegs i altres publicacions que aprofundeixen en els temes tractats a les mostres, així com la celebració de conferències, cursos, tallers i concerts relacionats amb les exposicions organitzades i amb altres camps de l’art actual. L’espai on s’ubica, el Centre Julio González, és un edifici de nova planta inaugurat el 1989, que presenta la col·lecció del museu juntament amb altres mostres de tipus temporal. Compta a més amb una sala ubicada al soterrani, la Sala de la Muralla,  que conserva restes de l’antiga fortificació medieval de la ciutat.