També disponible en: Castellano

L’ull i la la navalla: Un assaig sobre el món com a interfície, de Ingrid Guardiola
Arcadia Editorial, 2019. #BibliotecaAvivament
Premi Crítica Serra d’Or d’ assaig 2019

Ens trobem en una època en què les imatges i les dades, que compartim a través de tota mena de dispositius tecnològics, condicionen tant la nostra vida privada com la dinàmica de l’esfera pública i la de les comunitats. Podríem dir que el món ja és una interfície virtual.

En el segle xx, la fotografia, el cinema i, sobretot, la reproducció i reutilització d’imatges van posar en relleu una determinada manera de llegir el passat i el present; ara, el present es manifesta a través de la virtualitat simbòlica, i aquest assaig explora els seus efectes en la nostra vida hiperconectada.

Ingrid Guardiola creu que hem de fer front als dictats hegemònics neoliberals i a l’individualisme extrem que resulta de la mercantilització de la mirada. I obre camins, des de pràctiques que sorgeixen en els marges de les inèrcies del poder, per a pensar el paper de les tecnologies en la generació de nous imaginaris col·lectius, en la participació social i política, i en la necessària reapropiació compartida de l’espai públic.